Svorka søker lokasjoner for utplassering av webkamera

24. mai 2019
nominasjon-webkamera
Vi søker nye utfartssteder som fortjener et webkamera - nominer på Facebook

Svorka har satset stort på utbygging av fiber i Møre & Romsdal og Trøndelag de siste årene, og vi ønsker nå å understreke vårt lokale engasjement ved å utplassere nye og oppgraderte webkameraer på populære lokasjoner. Har du tips til aktuelle utfartssteder hvor det burde vært utplassert et webkamera, kan du nominere disse på våre Facebook-sider. Vi vil fortløpende informere om hvilke steder som er valgt ut. Nye webkamera vil bli publisert på vår portal: svorka.no/webkamera.

Lokal tilstedeværelse og lokalt engasjement

Uten et velfungerende bredbånd blir man raskt plassert på sidelinjen i et samfunn som blir mer digitalt for hver dag som går. Bredbåndsutbygging er med andre ord svært viktig også for distriktene, og vi i Svorka er stolte av å kunne tilby stadig flere kunder høyhastighetsbredbånd. Vi har samtidig en klar ambisjon om å være lokale med lokale installatører og servicepersonell som kan gi deg som kunde rask og kortreist service.

For å synliggjøre vår lokale tilstedeværelse og vårt lokale engasjement ønsker vi nå å utvide antall webkamera. Hovedområdene hvor det skal utplasseres nye webkamera er Surnadal, Rindal, Halsa, Orkland, Skaun og Trondheim. – Vi ser at våre webkamera er svært populære, folk ønsker for eksempel å sjekke været før de drar ut på tur. Siden vi nå skal oppgradere våre kameraer og revurdere områdene disse skal utplasseres i, finner vi det naturlig å høre med våre kunder hvilke områder de synes vi bør prioritere, sier daglig leder i Svorka Bredbånd, Håkon Solvik.

Nominasjon via digitale kanaler

Alle som ønsker å nominere en lokasjon kan gjøre dette via våre Facebook-sider. Webkameraene skal i all hovedsak utplasseres ved sentrale utfartssteder, og gi informasjon om vær og føreforhold.

Alle innkomne forslag vil bli vurdert, og vi vil publisere informasjon så snart nye steder velges ut. Webkameraene vil bli gjort tilgjengelige på våre hjemmesider, så snart de er utplassert og aktive.

webkamera

Vedlikehold av kameraene

Mange av våre webkameraer står på værharde steder, og fra tid til annen er kameraene av forskjellige årsaker ute av drift. Det kan komme av strømbrudd, kommunikasjonen med kameraet faller ut eller annen teknisk svikt. Det kan ta tid før servicemannskap finner feilen og får rettet den. Det kan derfor skje at et kamera er ute av drift i noen dager eller at det viser et gammelt bilde. Vi kan garantere at vi til enhver tid gjør vårt ytterste for at alle våre kameraer skal være i drift.

Personvern

Webkameraene er satt opp for å gi brukerne et inntrykk av vær og føreforhold. Kameraene skal ikke ta bilde av enkeltpersoner, og det skal ikke være mulig å identifisere personer eller registreringsnumrene til kjøretøy på bildene.

Noen forutsetninger

For at lokasjonen skal være aktuell for utplassering av webkamera må området ha tilgang til strøm. Det er også en klar fordel om området er lett tilgjengelig med bil.

Spørsmål om våre webkamera?

Ta kontakt med våre hyggelige kundebehandlere på telefon 97 91 22 22 eller bredband@svorka.no, så hjelper de deg.