Linjebefaring med helikopter

18. april 2021
Helikopter

Svorka gjennomfører linjebefaring med helikopter.

Linjebefaring av alle høyspentlinjer vil i år foregå med helikopter. Dette er skånsomt med tanke på avtrykk i naturen, det er tidsbesparende, og vi får mer tid til utbedring og vedlikehold av nettet.

Lavtflyging i høyde på ca 30 meter må påregnes. Befaringen starter onsdag 21.april, og vi regner med å bruke en liten uke på høyspentlinjene i vårt nettområde.

Vi håper dette ikke medfører ulempe for de som bor i nærheten av linjetraseer.