Kundeundersøkelse: Svorka – en pålitelig og trygg leverandør

9. november 2017
Kundeundersøkelse - Svorka - en trygg leverandør

Svorka gjennomfører årlig kundeundersøkelse i samarbeid med Norfakta, og resultatene viser i år som tidligere år at vi har kunder som er svært tilfredse. Aller best scorer vi når det gjelder kundenes vurdering av oss som en pålitelig og trygg leverandør. I tillegg anser kundene oss som strømleverandøren som står dem nærmest. Med et totalresultat som er langt over snittet i bransjen, og historiens beste resultat for vår del, takker vi for tilliten og lover å jobbe knallhardt for å innfri også til neste år.

Kundeundersøkelse - strøm

Valg av lokal leverandør gir lokale ringvirkninger

Som følge av lokalt eierskap forblir overskuddet i Svorka lokalt. Vi bidrar også til lokal og regional verdiskaping gjennom våre selskaper, som til sammen sysselsetter ca. 80 mennesker. Årlig bidrar vi i tillegg med inntil en million kroner i sponsormidler til lokale lag og foreninger, og Svorka er dermed en viktig bidragsyter for å skape aktivitet i Surnadal, Rindal og Halsa. Da er det ekstra hyggelig å registrere at våre kunder er klar over at vi gir mye tilbake til lokalsamfunnet. Det kan vi love at vi skal fortsette med også i årene som kommer.

Svorka kjenner deg som kunde

For Svorka er det viktig å ha god dialog med kundene. Slik kan vi kontinuerlig tilpasse oss de krav og forventninger som til enhver tid stilles til oss. Våre kunder mener ifølge Norfaktas undersøkelse at vi allerede kjenner dem godt. Det er likevel ingen sovepute for oss, og vi skal fortsette å jobbe aktivt med å ta pulsen på markedet. Bare slik kan vi videreutvikle oss i takt med tiden. Siden det skjer mange endringer i strømbransjen i årene som kommer, vil det være avgjørende at Svorka er både omstillingsdyktige og innovative. At vi allerede i dag regnes for å være et moderne og fremtidsrettet selskap, lover derfor godt for fortsettelsen.

Gode på service og kundebehandling

Kundeundersøkelsen viser også et av tidenes aller beste resultat på service og kundebehandling, og det er vi svært stolte over. Hver enkelt kunde er viktig for oss, og vi skal legge oss i selen for å ta like godt vare på kundene våre også i 2018. Det er avgjørende for oss at våre kunder føler seg godt ivaretatt når de er i kontakt med oss, uavhengig av kanalvalg. Våre kundebehandlere jobber hver dag for at hver enkelt kunde som tar kontakt, skal ha en positiv kundeopplevelse. Har du spørsmål du ønsker svar på, kontakt oss pr. epost, eller ring tlf. 97 91 22 22, så vil du få svar.

Bedre enn Gudbrandsdal Energi, Fortum, NorgesEnergi og Hafslund

Sammenligner man Norfaktas Energibarometer 2017 med Norsk kundebarometer 2017, viser resultatene at våre kunder rangerer oss langt høyere enn både Gudbrandsdal Energi, Fortum, NorgesEnergi og Hafslund med tanke på tilfredshet og lojalitet. Ingen grunn til å velge noe annet enn lokalt, med andre ord.

Og til alle dere som tok dere tid til å svare på årets kundeundersøkelse: Takk. Deres tilbakemeldinger gjør at vi kan fortsette å utvikle oss.

Ikke kunde hos Svorka?

Bestill her

Kilde: Norfakta, Norsk Energibarometer 2017.