Svorka

Bredbånd og TV i Kjøra_Geita

Bredbånd og TV i Kjøra/Geita

Som en del av Full BREDDE-prosjektene i Trøndelag, hvor det gis offentlig tilskudd til utbygging av bredbånd hvor det ellers ikke vil skje kommersielt, er det nå fattet vedtak om tilskudd til ca 90 husstander i Kjøra/Geita. Området skal bygges ut med fiberbredbånd (FTTH). Så snart du er koblet opp til fiber vil du være klar til å ta i bruk morgendagens kommunikasjonsløsning i ditt hjem.

Informasjon om hva som vil skje fremover

Svorka AS har inngått kontrakt med Trøndelag Fylkeskommune vedrørende tilskudd til utbygging av bredbånd og etablering av bredbåndstjenester i Kjøra/Geita i Orkland kommune.

Planlegging

Vi samarbeider med lokale entreprenører og kommunen for å finne den beste løsningen for vår fiberutbygging. Valg av trasé vil baseres på hva som er mest hensiktsmessig, men i dialog med eventuelt berørte parter.

Utbygging

Svorka vil bygge ut fiber ved å grave ned fiberlinjer fra vår sentrale fiber (stamlinje) og ut til husstandene. Det tilhører sjeldenhetene at vi henger opp fiber i luft. Dette vil kun bli gjort ved ekstremtilfeller (eks. i svært bratt terreng eller ved mye fjell i grunnen). 

Installasjon

Svorka vil kontakte deg før vi fører frem fiber til din bolig. Vi ønsker dine innspill på hvor det er mest hensiktsmessig at fiberen kommer inn på boligen. I etterkant av dette vil det bli blåst fiber inn til husstandene i de ulike feltene. Når fiber er blåst og skjøtet vil din husstand være klar for installasjon. Dette blir gjort når det meste av arbeidet i ditt nærområde er ferdigstilt. Du kan imidlertid ikke ta i bruk tjenestene på fiber før de kobles opp.

Oppkobling

Du vil bli kontaktet av en montør som avtaler dato for selve innendørsinstallasjonen. Det monteres en koblingsboks på ytterveggen din, der fiberrøret treffer huset. Deretter legges fiberkabel fra denne og frem til innendørs modem. Oppstart er satt til Q3 2020 og utbyggingen har avtalt ferdigstillingdato pr. 31.12.2020.

Informasjon til deg som kunde

Vi vil sørge for at du får tilsendt nyttig informasjon underveis i prosessen. Informasjon vil bli gitt via ulike kanaler (eks. pr. telefon, e-post og/eller sms). Hold din kontaktinformasjon oppdatert, slik at du ikke går glipp av viktig informasjon i forbindelse med utbyggingen.

Vi ønsker deg velkommen som fiberkunde!

Spørsmål

Ta kontakt med våre hyggelige kundebehandlere på tlf. 97 91 22 22 eller send en epost til salgsleder johnny.myklegard@svorka.no.
Vi har åpent fra kl. 08.00-15.00.

Vi hører gjerne fra deg!

Vedtak om utbygging

Informasjon om utbygging blir publisert på denne siden. 

Vi er godt i gang med planlegging av stamfiber og vil fortløpende bygge infrastruktur så snart vedtak om utbygging blir fattet.
Ytterligere informasjon om fremdrift vil bli formidlet til kunde etter hvert som utbygging starter i de ulike feltene. Alle kunder vil bli kontaktet i forkant for avklaringer omkring graving og valg av trasé. 

Vi gleder oss til å få deg som fiberkunde!

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til oss.

Priser og bestilling

Etableringskostnad – 1.990.-

Svorka kan tilby ulike pakker med fiber og TV. 
Les mer om våre produkter her.

Våre standardvilkår finner du i bestillingsskjemaet.

BESTILL

Kundeservice

Telefon: 97 91 22 22
E-post: bredband@svorka.no

Åpningstider
Mandag-fredag: 08.00 – 15.00

Vakttelefon
Mandag – Fredag: 15.00-21.00
Lørdag – Søndag: 12.00-21.00

Post- og besøksadresse

Hovedkontor:
Svorka
Svartvassvegen 6
6650 Surnadal

Fannremskontor:
Megardsvegen 1
7320 Fannrem

Fannremskontoret har åpent tirsdager fra kl. 10.00-14.00.

Din lokale leverandør

Vi har en klar ambisjon om å være den lokale leverandøren i vårt område, med lokale installatører og servicepersonell som kan gi rask og kortreist service. Det er også årsaken til at vi nå har ansatt fiberplanleggere og fibermontører som skal ta hånd om alle våre kunder fra Halsa i vest til Byneset i nord. Dette anser vi som en nødvendighet for å ha fornøyde kunder over tid. 

Grossisttilgang

Andre leverandører kan tilby sine tjenester i offentlige støttede prosjekter mot linjeleie i henhold til NKOMs prisveileder for grossisttilgang