Elektriker i Svorka – hvilken utdanning trenger du?

26. februar 2018
Elektriker
Har du lyst til å jobbe som elektriker? Ta en yrkesrettet utdannelse i dag.

En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Arbeidet innebærer å montere elektriske systemer og utføre service på eksisterende systemer. I tillegg omfatter arbeidet feilsøking og reparasjon av installasjoner. Er du interessert i å jobbe som elektriker kan Svorkas datterselskap El-Co være en aktuell arbeidsplass i fremtiden.

Elektriker

Elektrikere arbeider med boliger og andre bygninger, industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner, og alarm- og sikkerhetsanlegg. I Norge er det bare elektrofagarbeidere som har anledning til å arbeide på elektriske installasjoner og utstyr. Tilsynsmyndighetene stiller bestemte el-sikkerhetskrav til elektrofagarbeideren for å kunne jobbe selvstendig med utførelse, reparasjon og service av elektriske lavspennings- og høyspenningsanlegg. Du må ha fagbrev for å kunne arbeide selvstendig.

Allsidighet og ansvarlighet er sentrale egenskaper for elektrikere. Det kan være et fysisk krevende yrke, og passer godt til folk med teknisk innsikt og interesse. Avhengig av hvor du arbeider kan du ha mye kundekontakt, og det er derfor viktig å være flink til å kommunisere med andre. For en elektriker er det også viktig å ha godt fargesyn.

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring varer fire og et halvt år, der 2,5 år består av opplæring i bedrift:

 • Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag
 • Videregående trinn 2 (Vg2): elenergi
 • To og et halvt år med opplæring i bedrift i elektrikerfaget
 • Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Opptakskrav: Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde. Med treårig høgskoleutdanning kan du bli høgskoleingeniør med bachelorgrad. For høyskolestudier trenger du generell studiekompetanse, men en del skoler tilbyr muligheten til inntak uten studiekompetanse, blant annet gjennom y-veien eller forkurs. Her kan du se hvordan du kan gå fra å være elektriker til ingeniør.

Bli en elsikkerhetsingeniør

En elsikkerhetsingeniør er en superhelt! De avdekker flere tusen feil og mangler ved elektriske anlegg hvert år. Mange av disse feilene ville ha ført til brann og i verste fall dødsfall. En superhelts arbeidsoppgaver kan være:

 • Kontroll av elektriske anlegg i boliger, bedrifter o.l.
 • Revisjon av installatører og virksomheter.
 • Elsikkerhetsinformasjon i skole, lag/foreninger og generelt ved henvendelse.
 • Brannetterforskning.
 • Markedskontroll.

For å bli en av superheltene, trenger du:

 • Fagbrev som elektromontør gruppe L.
 • Minimum 2-årig teknisk fagskole elkraft.

El-Co AS – en del av Svorka

Svorka har et eget datterselskap, El-Co AS,  som jobber med el-installasjon. Har du lyst på en spennende og variert hverdag som elektriker kan dette være arbeidsplassen for deg. Selskapet har hovedkontor i Rindal, og er i tillegg etablert med montørstasjon i Surnadal og Meldal. El-Co har til en hver tid en eller flere lærlinger, og det er derfor store muligheter for å få gjennomført læretiden lokalt, samt få seg fast jobb på sikt.