Ingeniør i Svorka – hvilken utdanning trenger du?

20. februar 2019
Ingeniørutdanning
Vi har behov for både ingeniører og sivilingeniører innen mange fagfelt.

Har du lyst til å jobbe som ingeniør i Svorka når du er ferdig utdannet? Vi har behov for både ingeniører og sivilingeniører innen mange fagfelt. Personer med relevant kompetanse tilbys spennende og faglige utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø der det settes høye krav til resultater.

Ingeniør i Svorka – hvilke fagfelt er aktuelle?

I Svorka jobber vi blant annet med drift av strømnett, kraftproduksjon, bredbånd/TV og IKT. Innen alle disse fagfeltene har vi behov for ingeniører og sivilingeniører. Følgende fagfelt kan være aktuelle hos oss:

  • Elektro
  • Elkraftteknikk
  • Energi og miljø  
  • Fornybar energi
  • Vann- og miljøteknikk 
  • Produktutvikling og kraftproduksjon 
  • Bygg
  • Data/IKT

Utdanning

Det er flere veier til en høyere utdanning. Du kan gå allmennfag med realfag og deretter starte på en ingeniør- (bachelor) eller sivilingeniørutdanning (master). De fleste universiteter og noen av høyskolene tilbyr sivilingeniørutdanning, enten som påbygging til en ingeniørgrad (bachelor) eller som en integrert femårig masterutdanning. En slik utdanning tilbys for eksempel ved NTNU i Trondheim. Felles for ingeniøryrkene er at du må være flink i realfag, spesielt matematikk og fysikk.

En fellesnevner for alle ingeniøryrker er bruk av teknologi. Som ingeniør jobber du med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknikker innen arbeidsfeltet ditt. Mange ingeniører tilbyr også rådgivningstjenester til både privat og offentlig sektor. Ingeniørtittelen er ikke beskyttet. Tittelen brukes vanligvis av personer med teknisk utdanning, og av personer som gjennom studier eller praktisk arbeid har kompetanse på lik linje med utdannede ingeniører.

Spørsmål og svar

Jeg har ikke tatt realfag på videregående, men vil bli ingeniør. Hva gjør jeg?

Hvis du ikke har tatt tilstrekkelig med realfag på videregående skole, er det mange høyskoler og universiteter som tilbyr sommerkurs slik at kandidatene kan ta de realfagene de mangler. Sjekk med hver enkelt skole hvilke tilbud de har.

Jeg har fagbrev og vil bli ingeniør. Hva gjør jeg?

Mange høyskoler og universiteter tilbyr også ingeniørutdanning til personer som har tatt et fagbrev. Denne muligheten kalles Y-veien og gir en utdannelse tilpasset den kompetanse de med fagbrev har. De som går denne veien, blir ingeniører på lik linje med de som har gått allmennfag.
Mange virksomheter setter stor pris på ingeniører som også har fagbrev, fordi de da har praktisk erfaring som er nyttig i en ingeniørjobb.

Jeg har tatt teknisk fagskole og vil bli ingeniør. Hva gjør jeg?

Har du tatt teknisk fagskole, får du ved noen høyskoler forkortet ingeniørutdanningen med inntil ett år. Dette avhenger av hvilke avtaler skolene har seg imellom, så sjekk dette godt i forkant.

Les mer om utdanning som ingeniør her:

Ingeniører