Ikke lenger lov å lade fra vanlig stikkontakt

1. september 2022
Svorka-EvPro-Smart-uten-kabel

Kan du de nye reglene? Hvis du skal installere kontaktpunkt for elbil-lading hjemme, må det heretter være en dedikert ladeboks, ikke en vanlig stikkontakt.

I en undersøkelse som ble gjort i 2020, oppgav nesten halvparten av norske elbilister at de fortsatt ladet bilen sin hjemme i vanlig stikkontakt. Siden har dette tallet gått ned, men fortsatt sverger mange til stikkontakten i garasjen når de skal lade.

Slik er reglene for lading i vanlig stikkontakt

Det har imidlertid vært et krav om at hvis dette skal benyttes som en permanent løsning, skal det benyttes en egen kurs som ikke brukes til noe annet. I tillegg kreves en jordfeilbryter type B, og kursen skal ikke være større enn 10 ampere. Alt annet regnes som «nødlading», og om du skulle ha behov for å nødlade i stikkontakter som ikke tilfredsstiller kravene, for eksempel hos en venn, er det viktig å følge med på kontakten under lading slik at du avdekker eventuell varmgang og branntilløp tidlig.

Fjernes som mulighet

Nå blir det imidlertid endringer i regelverket, som vil gjelde for nye installasjoner. Fra nå av blir det et krav at dersom du skal legge opp et ladepunkt hjemme, skal det være en dedikert ladeboks. Det er viktig at alle elbileiere setter seg inn i det nye regelverket. De reduserer faren for feil, brann og varmgang i kabler. Det er installsjonsnormen NEK 400 som beskriver hvordan alle typer elektriske installasjoner skal utføres. Muligheten for å legge opp en standard stikkontakt som ladepunkt, blir altså fjernet fra normen. Det samme gjelder industrikontakt. Dette handler om sikkerhet.

Frykter varmgang

En dedikert ladeboks mer strøm og har mange ekstra sikkerhetsfunksjoner innebygd i systemet. Han sier også at det har vært mange tilfeller av varmgang i både kontakter og andre deler av elektriske installasjoner, når vanlige stikkontakter har vært benyttet til lading. Kravet fjerner faren for varmgang og brann. Det er viktig med sikkerhetsmarginer for å unngå farlig elbillading.  Det er spesielt viktig siden mange lader bilen sin om natta. Hvis du installerer egen ladestasjon kan du og dine sove langt tryggere.

Kjøp godkjent lader av Svorka

La oss gjøre din nye hverdag med elektrisk bilhold tryggere og enklere for deg. En hjemmelader til elbil er en god investering. Hjemmeladeren sørger for trygg og rask lading, er robust og gir deg en sikker løsning for lading om du har en hybrid- eller helelektrisk bil. Med din nye smartlader kan du redusere strømkostnaden vesentlig ved å lade når strømmen er rimeligst.

Les mer om elbilladere fra Svorka.