Hva skulle vi gjort uten strøm?

15. september 2020
Strømguiden2

Vi bruker strøm til alle døgnets tider. Fra vi står opp om morgenen til vi legger oss om kvelden benytter vi oss av flere titalls elektriske apparater. Hva skulle vi gjort uten strøm?

Hvor mye strøm du bruker kan variere. Det avhenger blant annet av størrelsen på boligen din, antall familiemedlemmer, antall yttervegger, TEK-standard og mye mer. I Norge bruker vi mest energi til oppvarming, enten vi kun har elektrisk oppvarming eller benytter andre kilder som fjernvarme eller varmepumpe.

Eneboliger er den mest energikrevende boligtypen, og bruker i snitt over dobbelt så mye energi som en blokkleilighet. For en familie på fire som bor i en enebolig, har elbil og kun elektrisk oppvarming kan energiforbruket fordele seg som i eksempelet du ser her:

Fordeling av strømforbruk i en typisk norsk husholdning

 • En runde med en moderne oppvaskmaskin koster cirka en krone.
 • Å kjøre en moderne vaskemaskin koster cirka 60 øre. Spanderer du en runde i tørketrommelen kommer du opp i kr 1,50 til sammen.
 • Å kjøre en mil med elbil kostet i gjennomsnitt kr 2,30 i 2019. Til sammenligning kostet det kr 12,60 å kjøre en mil med bensinbil
  og kr 9,70 med dieselbil.
 • En husholdning kan spare 8000 kroner bare i drivsstoffkostnader på å bytte fra bensinbil til elbil.
 • TV-titting koster 12 øre i timen. Hvis du ser TV tre timer om dagen koster det deg 128 kroner i året.
 • Å lade mobilen hver dag i ett år koster deg litt over 4 kroner til sammen.

I regneeksemplene er det tatt utgangspunkt i en samlet strømpris(strøm, nettleie og off.avg) på kr 115,9 øre/kWh i 2019.

Mange muligheter med nye AMS-Målere

Innføringen av smarte strømmålere – AMS-målere – gir deg mange muligheter for å bruke strøm på en smartere måte.

Fordeler med AMS-måleren

 • Bedre oversikt over strømforbruket ditt via MinSide eller apper.
 • En mer korrekt strømregning. Måleren gir informasjon om hva du faktisk bruker, time for time.
 • Ny teknologi og tilleggstjenester for å få et smartere strømforbruk.
 • Strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet og kan rettes raskere.
 • Nettselskapene får bedre oversikt over strømforbruket, og kan investere mer målrettet i strømnettet. Dette gir lavere nettleie på sikt.

Strømmen er dyrest når etterspørselen er høyest
Automatisk energistyring lar deg utsette lading av elbilen eller skru av varmekablene noen timer, dersom strømprisen går over et visst nivå.

Internet of Things
Smarte elektriske apparater kan gi lavere forbruk og økt sikkerhet ved at de skrur seg på og av automatisk.

Bli din egen strømprodusent
Solceller på taket kan være et supplement til å bruke strøm fra strømnettet. Solcellene kan kobles til strømnettet slik at du kan selge strøm når du produserer mer enn du bruker selv.

Smart lading
En smart ladeboks henter inn prisen for strøm i forkant, slik at den selv vet når den skal lade elbilen din. Slik blir det både billigere og enklere for deg.

Smart strømforbruk – kom i gang
Ved å kontakte nettselskapet kan du åpne HAN-porten (Home Area Network) på din AMS-måler. Mange leverandører tilbyr nå utstyr som kan kobles på HAN-porten for å gi deg et smartere strømforbruk.
Du kan også logge deg inn på via Elhub Web Plugin for å følge med på ditt eget strømforbruk.

Kilde: energinorge.no