Svorka

Hva inkluderes i en standard montasje?

Få hus er like, og monteringen kan variere deretter. Her er en oversikt over hva standard montering inkluderer.

Inkludert i en standard montasje:

 • Inntil 3 meter rørstrekk mellom inne- og utedel. Rørstrekket består av kobberrør. I tillegg medfølger en drensslange. Plastkanaler som legges over kobberrørene er inkludert.
 • Elektrisk tilkopling mellom inne- og utedel.
 • Standard veggbraketter for utedel samt vibrasjonsdempere (bakkestativ kommer i tillegg).
 • Hulltaking i trevegg.
 • Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg.
 • Test og igangkjøring av varmepumpen.
 • Gjennomgang med kunde i hvordan varmepumpen skal betjenes.
 • Kjøring, inntil 50 km tur-retur.

Ikke inkludert i en standard montasje og medfører tilleggskostnader:

 • Elektrisk tilkopling av utedel inklusive jordfeilbryter: skal utføres av elektriker.
 • Boring gjennom Leca/annen lettmur eller kjerneboring gjennom tyngre vegg, som feks. tømmervegger.
 • Medgått tid og deler utover std. montering av varmepumpen. Eks: frostvakt, drenering til nedløp o.l.
 • Lift eller stillas for montering over arbeidshøyde.

Kan jeg installere eller demontere varmepumpen selv?

Nei, det er ulovlig for privatpersoner å installere eller demontere luft-luft varmepumper selv.

F-gass sertifisering er påkrevd

Fra og med 1. september 2013 ble det innført krav om F-gass sertifisering for alle som skal montere, demontere og utføre visse typer service på varmepumper. F-gass en er samlebetegnelse for fluorforbindelser som blant annet brukes i varmepumpens kjølemedium. Hovedmålet med kravet er å redusere utslippet av F-gass som er ozon-nedbrytende. I en luft-luft varmepumpe sirkulerer kjølemediet i en lukket krets og utgjør ingen miljøtrussel dersom arbeid utføres av fagfolk med rett kompetanse og utstyr. Både bedrift og personell skal være F-gass sertifisert. Uforsiktig håndtering av kjølemedium kan også medføre personskade.

Risiko for feil når man monterer selv

For luft-luft varmepumper som er montert før kravet ble innført, er det en overvekt av feil på de varmepumper som er selvmontert. Feilene kan for eksempel skyldes at rørkretsen ikke er ordentlig tett eller at vakuumering ikke er skikkelig utført. Over tid vil dette resultere i lav eller ingen effekt og i verste fall havari. Dersom man har en varmepumpe som er selvmontert og er usikker på om den fungerer optimalt, bør man kontakte en sertifisert montør for å få rettet eventuelle feil.