Hva er elsertifikater?

4. juli 2018
Elsertifikater
Elsertifikater - vet du hva det betyr?

Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Elsertifikater ble innført som en fellesordning for Norge og Sverige i 2012 for å nå målet om økt ny fornybar kraftproduksjon med 20 % innen 2020. Svenskene har i ettertid utvidet ordningen for sin del fram til 2030 med ytterligere 18 TWh.

Denne ordningen er det forbrukerne som skal finansiere, gjennom at strømleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen.

I 2017 var det en såkalt kontrollstasjon for å sjekke at man når de mål man har satt seg. Da besluttet de to lands regjeringer å øke kvotekurvene for elsertifikat fra 2018. Det vil si at du og jeg må bidra litt ekstra for å få økt ny fornybar kraftproduksjon. I 2017 var kvoteplikten 13,7 % av forbruket. I 2018 økte dette til 15,4 %.

Endringen fra 2017 til 2018 betyr ikke så mye for den enkelte av oss. Isolert sett stiger kostnadene til elsertifikat med ca. kr 100 fra 2017 til 2018 (inkl. prisstigning på sertifikat).

Elsertifikater fram til 2035

Kvoteplikten vil med nåværende ordning øke hvert år fram til 2020 (18,9 %). Deretter skal ordningen trappes ned til den opphører i 2035. Men det skal være en ny kontrollstasjon i 2019, hvor Norge og Sverige vil forhandle om eventuelle endringer i ordningen. Her kan alle forhold omkring elsertifikater endres, også kvoteplikten, gjeldende fra 2020.

Ordningen trådde i kraft fra 1. januar 2012, og administreres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Fram til 2030 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 46,4 TWh

For mer informasjon til deg som er strømkunde:

Klikk her

Ny forskrift ute på høring

Olje- og Energidepartementet (OED) la 30. juni 2017 ut et høringsnotat om forslag til endring i forskrift om elsertifikater. Denne omhandler de årlige elsertifkatkvotene og søknadsfrist for godkjenning av anlegg.

Les mer på OED sine hjemmesider.