Hva er elsertifikater?

28. mai 2019
Elsertifikater
Elsertifikater - vet du hva det betyr?

Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Elsertifikater ble innført som en fellesordning for Norge og Sverige i 2012 for å nå målet om økt ny fornybar kraftproduksjon med 20 % innen 2020. Svenskene har i ettertid utvidet ordningen for sin del fram til 2030 med ytterligere 18 TWh.

Hva vil det si at ordningen skal finansieres av forbruker?

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Dette er en lovpålagt kostnad som er inkludert i påslaget på din strømregning. Du betaler altså for dette uavhengig av hvilken strømleverandør du har. Myndighetene vil at du og jeg skal bidra litt ekstra for å få økt ny fornybar kraftproduksjon i form av at en andel av forbruket vårt skal komme fra ny kraftproduksjon. Denne andelen skal stige fram til 2020 for så å falle fram til ordningen opphører i 2035.

2019 siste året med høye elsertifikatkostnader

Ordningen med elsertifikater ble innført i 2012, i et samarbeid mellom norske og svenske myndigheter for få mer fornybar produksjon. Målet er få 46,8 TWh med ny fornybar kraft innen 2030. Ordningen skal betales av oss forbrukere i form av at en andel av forbruket vårt skal komme fra disse nye kraftanleggene. Ordningens varighet er fra 2012 og fram til 2035 (2045 i Sverige), hvor den relative andelen har vært stigende fra 2012 og når sitt max-nivå i perioden 2020-2023, for så å bli trappet ned igjen. For 2019 skal 17,1 % av forbruket være oppdekt med elsertifikater. De påfølgende år er plikten ca 2 %-poeng høyere. Det er kraftleverandøren sitt ansvar å sørge for at den enkelte forbruker oppfyller sertifikatplikten.

Elsertifikater fram til 2035

Kvoteplikten vil med nåværende ordning øke hvert år fram til 2020 (18,9 %). Deretter skal ordningen trappes ned til den opphører i 2035. Men det skal være en ny kontrollstasjon i 2019, hvor Norge og Sverige vil forhandle om eventuelle endringer i ordningen. Her kan alle forhold omkring elsertifikater endres, også kvoteplikten, gjeldende fra 2020.

Ordningen trådde i kraft fra 1. januar 2012, og administreres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Fram til 2030 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 46,4 TWh

For mer informasjon til deg som er strømkunde:

Klikk her