Streik i Svorka – Hva betyr det for deg som kunde?

11. oktober 2016
Svorka

Partene i Energiavtale I har fortsatt ikke kommet til enighet i tariffoppgjøret i energisektoren. 38 energiselskaper og ca. 700 ansatte er så langt i streik, deriblant 18 ansatte i Svorka.

Konsekvenser

Vi ber om forståelse for at vi i streikeperioden vil ha redusert tilgjengelighet og begrensede tjenester. Det betyr at det kun er ved driftsforstyrrelser der det er fare for liv og helse (også dyrehelse) og utilbørlig skade for 3. part at feil i strømnettet vil bli reparert. Ved andre driftsforstyrrelser vil vi eventuelt måtte søke de streikendes fagforening om dispensasjon fra streiken.

Vi har også begrenset tilgjengelighet på sentralbord og færre kundebehandlere tilgjengelig. Det innebærer at vi har lenger responstid enn normalt, og at en del oppgaver må utsettes til streiken er over.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for våre kunder.

Feil i strømnettet meldes som vanlig til overordnet vakt på tlf. 924 200 50.

Kontaktinformasjon

Svorka sin kontaktperson vedr. streiken er adm. dir. Halvard Fjeldvær.
Tlf.: 970 23 587 / Epost: hfj@svorka.no