Gratis jaktkort på småvilt til NJFF-kunder

6. september 2018
Gratis jaktkort
Våre NJFF-kunder kan få gratis jaktkort til småviltjakt i Trollheimen.

Svorka er en av hovedsamarbeidspartnerne til Surnadal Jeger- og Fiskerforening. I den forbindelse disponerer vi jaktkort på småvilt på eiendommen Kårvatn i Trollheimen. Disse kortene kan etter avtale benyttes av våre NJFF-kunder. 

Interessert i gratis jaktkort? Ta kontakt med oss på epost: njff@svorka.no. Kort deles ut etter prinsippet «førstemann til mølla».

Gjeldende bestemmelser for småviltjakt på Kårvatn:

 • Tidsrom: 10.09.18 – 23.12.18
 • Jaktkortene utstedes av Svorka og er personlige og kan ikke overdras/videreselges. Dette må medbringes.
 • Alle jegere må ha betalt jegeravgift.
 • Jaktbare arter: Fjellrype, lirype, orrfugl, storfugl, hare og annet jaktbart småvilt.
 • Bag-limit: Lirype, orrfugl og storfugl har en samlet bag-limit på 8 fugler per jeger for hele sesongen, derav maks 3 orrfugl.
 • Fjellrype: Ingen bag-limit.
 • Hund: ikke tillatt

Kontaktpersoner:

Ragnar Halle: ragnar.halle@gmail.com eller sms: 986 57 743
Bård Andreassen: baard.andreassen@svorka.no eller sms: 930 19 257

Alle jegere plikter å rapportere:

Alle jegere er pliktig til å rapportere sett og skutt antall ihht. utarbeidet skjema til en av de nevnte kontaktpersonene

 • Per 23. september, senest 25. september
 • Etter endt sesong, senest 31. desember
 • De som ikke rapporterer vil bli utestengt fra jakta følgende år

Skjema for rapportering finner du her: Rapportskjema sett og skutt småvilt

Andre opplysninger

 • Det vil bli vurdert å innføre soneinndeling for å få fordelt jakttrykket for de første tre helgene.
 • Ovennevnte regler vil kunne bli endret på kort varsel om taksering eller andre registreringer tilsier at så bør gjøres.
 • Alle plikter å gjøre seg kjent med jaktkortets yttergrenser.
 • Det er begrenset/ingen mobildekning i det meste av jaktterrenget.

Les mer om øvrige fordeler for NJFF-kunder her.