Stortinget sa nei til funksjonelt skille – en seier for distriktene

16. mars 2018
Nei til funksjonelt skille
Det blir ikke krav om funksjonelt skille for selskaper med færre en 30.000 kunder. Det vedtok Stortinget i dag.

Stortinget vedtok i dag at selskaper med færre en 30 000 kunder ikke skal ha krav til funksjonelt skille. En stor seier for Distrikts-Norge.

Et viktig vedtak for distriktene

Hvorfor er vedtaket om å fjerne kravet om funksjonelt skille så viktig for distriktene og nettselskapene?

Intervju med styreleder i Distriktsenergi Halvard Fjeldvær. from Distriktsenergi-TV on Vimeo.

– Innføring av funksjonelt skille ville medført mer byråkrati og kostnader for nettselskapene og for kundene. Når Stortinget nå sier et tydelig nei til funksjonelt skille for selskaper med færre enn 30 000 kunder er det en avgjørelse som kommer kundene i distriktene og de lokale energiverkene til gode, sier styreleder Halvard Fjeldvær i Distriktsenergi.

Han mener at stortingsvedtaket sender et sterkt og positivt signal til alle lokale nettselskaper. – Stortinget viser at de har tro på lokale selskaper, og vi skal vise at vi har en stor rolle å spille i den norske energiforsyningen i årene fremover, sier Fjeldvær.

Det var Senterpartiet som fremmet forslag om å frita selskap med under 30.000 kunder fra kravet om det funksjonelle skillet. Senterpartiets utgangspunkt har vært at vi har et godt strømnett her i landet, og at bransjen fungerer godt.

-I Distriktsenergi er vi svært fornøyde med stortingsflertallets beslutning og vi vil berømme opposisjonen for å stå samlet mot et byråkratiserende og kostnadskrevende krav fremsatt av den forrige regjeringen, sier daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi.

Artikkelen er i sin helhet gjengitt fra distriktsenergi.no. Svorka er medlem av Distriktsenergi.

Distriktsenergi

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk bidrar Distriktsenergi til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid skal hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Les mer om Distriktsenergi på distriktsenergi.no.