Vi tilbyr fastpris for bedrift – økt forutsigbarhet og trygghet

28. februar 2019
Fastpris for bedrift
Fastpris for bedrift - gir økt forutsigbarhet og trygghet

For en bedrift kan det være utfordrende når strømmarkedet brått skifter og prisene skyter oppover. Det gjør at ulike former for fastprisavtaler blir langt mer attraktive. Fastpris for bedrift sørger for at din bedrift får økt forutsigbarhet i strømutgiftene, og er et godt alternativ for mange.

Visste du at Svorka kan tilby tilpassede strømavtaler – skreddersydd til deg og din bedrift?

Fastpris for bedrift

Med fastpris betaler din bedrift samme pris pr. kWh i hele avtaleperioden, og du blir ikke påvirket av utviklingen i strømprisene. Dette gir langt større forutsigbarhet når det gjelder strømkostnader. Du velger selv hvor lenge du vil binde strømprisen, og hos Svorka kan din bedrift få tilbud om fastpris fra 3 måneder til 5 år.

Fastprisen settes basert på forventet pris i markedet på det tidspunktet tilbudet blir utarbeidet.

Fastpris passer for bedrifter som ønsker:

  • Fast pris pr. kWh i en avtalt periode
  • Større forutsigbarhet og trygghet
  • Enklere budsjettering

Opprinnelsesgarantier kan bestilles i tillegg:

Svorka MILJØ

Fastpris var billigst i 2017

I 2017 var det fastpris som var billigst, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Årsaken til at spotpris var dyrere enn fastpris er en økning i spotprisen i løpet av året. En slik økning slår raskere inn for kunder med rene spotprisavtaler enn for kunder med fastprisavtaler.

*Tall for 2018 ikke offentliggjort pr. februar 2019

Spot med tak – et alternativ til fastpris

Dersom du ikke ønsker å binde deg til en fast pris er spot med tak et godt alternativ. Spot med tak er din sikkerhet mot kraftig stigning i strømprisene, og følger spotprisen så lenge denne er lav. I tillegg er du garantert at prisen ikke overstiger en på forhånd satt makspris / tak.

Maksprisen settes for en gitt periode og et gitt volum.