Mange fallgruver for bedrifter ved valg av strømleverandør

31. oktober 2018
Fallgruver for bedrifter
Unngå alle fallgruver for bedrifter - les våre råd!

Bedrifter er attraktive kunder, også på strømmarkedet. Det er imidlertid viktig å være klar over at det finnes flere fallgruver for bedrifter som bør unngås. Vi anbefaler alle lokale bedrifter å ta en årlig gjennomgang av sin avtale med oss, slik at du er sikker på at du har det produktet som passer best for din bedrift. Har du blitt tilbudt «Norges beste strømavtale» av en smørblid selger er det nemlig ikke sikkert han fortalte deg hele sannheten. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om din strømavtale, vi lover å gi deg et ærlig svar.

Råd for å unngå fallgruver for bedrifter

 • Be om å få tilsendt tilbudet skriftlig
 • Hvis tilbudet kun gjelder pr. telefon eller er tidsbegrenset, TAKK NEI
 • Be om betenkningstid. Sjekk med oss om vi kan konkurrere med tilbudet du har fått

Andre ting du bør tenke på:

 • Kommer det noe i tillegg til prisen som er oppgitt?
 • Er prisen inkludert elsertifikat og påslag?
 • Kommer det faste beløp eller ytterligere gebyrer i tillegg – f.eks. årsgebyr eller fakturagebyr?
 • Er det bindingstid eller forskuddsbetaling på avtalen?
  (enkelte selskaper krever inntil 5 års binding – og det koster dyrt å bryte bindingstiden)
 • Sammenligner man samme type avtale?
 • Hevder de å ha en samarbeidsavtale med Svorka? Det er i så fall uriktig.

Samarbeider ikke med andre strømselskaper

Svorka samarbeider ikke med andre strømselskaper, men opplever at kunder har blitt kontaktet av f.eks. Hafslund, NorgesEnergi, Oslo Kraft, Agva Kraft og andre selskaper som hevder det motsatte. Vi presiserer derfor ettertrykkelig at vi ikke har et samarbeid med andre strømselskaper. Det er villedende og feil informasjon som brukes for å kapre strømkunder. Serverer en strømselger usannheter om samarbeid bør det ringe en varsellampe.

Er du usikker på noe en strømselger har fortalt deg? Ta gjerne kontakt med våre hyggelige kundebehandlere, de vil gjerne hjelpe deg.

Enkeltmannsforetak – vær spesielt oppmerksom

Også Forbrukerombudet advarer jevnlig bedrifter og oppfordrer dem til å være oppmerksomme mot aggressive selgere som selger dyre bedriftsabonnement. Enkeltmannsforetak eller små næringsdrivende bør konsekvent takke nei dersom de blir tilbudt strømabonnement per telefon.

Flere strømselskaper forsøker å selge dyre og ugunstige bedriftsabonnementer til forbrukere. – Vær skeptisk og tenk deg godt om før du kjøper strøm av en telefonselger, råder Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet er kjent med at selgere fra flere strømselskaper har ringt personer registrert med enkeltmannsforetak eller andre selskapsformer for å selge dyre bedriftsabonnementer. Disse abonnementene har i tillegg ofte lange bindingstider eller andre innelåsende vilkår.

– Strømselskapene kan kun selge strøm med bedriftsvilkår dersom strømmen hovedsakelig skal benyttes i næringsvirksomhet. Enkeltmannsforetak eller små næringsdrivende bør takke nei dersom de blir tilbudt strømabonnement per telefon.

Næringsdrivende som selger strøm har plikt til å etablere rutiner for å sikre at kraftavtalene blir inngått på riktige premisser. Ved telefonsalg må selgeren derfor raskt få klarhet i hvorvidt strømmen skal benyttes til private formål eller i næringsvirksomhet. Dette skyldes at forbrukere har andre rettigheter enn næringsdrivende, blant annet med hensyn til angrerett og innelåsende kontraktsvilkår som lange bindingstider.

– Strøm er et produkt som egner seg dårlig for telefonsalg. De som ikke kjenner godt til strømmarkedet bør nok legge på røret og undersøke litt mer før de skifter leverandør, uttalte Forbrukerombudet i forbindelse med flere uheldige saker i 2016.

– Også i Svorka sitt nedslagsfelt opplever vi dette, sier salgs- og markedssjef Janne Rangnes. Enkelte selskap tilbyr kunder en avtale der de betaler flere tusen kroner årlig for at de skal finne den rimeligste strømavtalen til dem. Hun oppfordrer kundene til heller å ta kontakt med Svorka, slik at vi i fellesskap kan finne en mest mulig gunstig strømavtale for bedriften. – Og best av alt, vi tilbyr rådgivning helt gratis, avslutter Rangnes.

Velg Svorka – og lokal verdiskapning

Svorka bidrar som lokalt energiselskap i Surnadal, Rindal og Halsa til lokal og regional verdiskapning gjennom våre selskaper, som til sammen sysselsetter ca. 80 personer. I fjor bidro vi også med ca. 1 MNOK i sponsormidler til lokale lag og foreninger. På svorka.no kan du se hvem som har mottatt støtte.

Som kunde hos oss er det mye å glede seg over: Vi lover deg konkurransedyktige priser og gode betingelser på strøm og bredbånd. Vi vet hvor viktig du er for oss, og for lokalsamfunnet. Og siden vi bor her selv, er vi like opptatt av kvaliteten på leveransen som du er. 

Vi lever av fornøyde kunder!