Elsikkerhet om bord i båt – hvordan unngå brann?

4. juli 2018
Elsikkerhet om bord i båt
Elsikkerhet om bord i båt - være like trygg til sjøs som på land.
 

I en båt med trang innredning og lite plass kan en brann få store konsekvenser. Elsikkerhet om bord i båt er derfor avgjørende for din trygghet. Vi gir deg gode tips og råd før du starter reisen.

Elsikkerhet om bord i båt – Sjekkliste

 • Montér røykvarsler
 • Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte
 • Elektriske apparater for innendørs bruk må ikke brukes utendørs
 • Sjekk det elektriske anlegget
 • Pass særlig på at ledninger ikke er skadet
 • Kabel for tilkobling til båthavnas strømforsyning skal være beregnet på utendørs bruk (gummikabel) og være uten skader
 • Søl ikke bensin eller olje
 • Gassanlegg, koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk
 • Installer eventuelt gassvarsler
 • Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
 • Ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten
 • Vær oppmerksom på lekkasjer
 • Stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje
 • Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet
 • Vurder brannsikkerheten i gjestehavnen
 • Utvis alltid forsiktighet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og ved røyking om bord i båt.

Sørg for at ditt elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr må være forskriftsmessig installert og i god stand for at du skal være trygg på elsikkerheten om bord i din båt. For å ivareta sikkerheten over tid må det elektriske anlegget dessuten vedlikeholdes, og det anbefales at du foretar ettersyn og kvalifisert kontroll av anlegget før du legger ut på ferietur. Husk også at anlegget må brukes i tråd med instruksjoner gitt av leverandører.

Skal du legge til ved en gjestehavn er det viktig å sjekke hvilke regler som gjelder for tilkobling og bruk av strøm. Sjekk at jordfeilbryter i tilkoblingssøyle faktisk virker. Husk å benytte skjøteledning beregnet for utendørs bruk (gummikabel), og sjekk at kabel, kontakt og plugg er i god stand uten korrosjon og synlige skader. Ha alltid en plan for evakuering i tilfelle det skulle ta fyr i en båt forankret nær deg, en brann kan like gjerne starte hos noen andre som hos deg. Er havnen tettpakket kan en slik brann spre seg fort.

Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter, står for halvparten av alle branner i Norge.

Røykvarsler og brannslokker

Røykvarsler bør være obligatorisk, også om bord i båten. Husk at en båt har langt mindre romvolum enn en bolig, og derfor kan overtennes svært raskt. En røykvarsler kan hindre at liv går tapt, og det kan stå om sekunder. I tillegg til røykvarsler bør også et brannslokkingsapparat være lett tilgjengelig. For mange vil også et enkelt automatisk slokkeanlegg være en fornuftig investering. 

Kilde: Elsikkerhetsportalen