Utdanningsmuligheter lokalt: Elektrofag ved Surnadal vidaregåande skole

21. februar 2018
Elektrofag
Velg elektrofag ved Surnadal vidaregåande skole - og kanskje ender du opp i Svorka?

Elektrofag ved Surnadal vidaregåande skole kan være en god start for deg som på sikt ønsker en interessant jobb i Svorka. Skolen er en kombinert skole med både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Surnadal vidaregåande skole har i mange år hatt tilbud om elektrofag, og de fleste av montørlærlingene Svorka har hatt de siste årene, har kommet rett fra skolebenken herfra. Mange av dem jobber i dag som energimontører i Svorka. 

Beholder elektrofag ved Surnadal VGS

Høsten 2016 var det stor usikkerhet om Surnadal vidaregåande skole fortsatt fikk beholde elektrofaglinjen. Etter en lang og spennende prosess kom endelig vedtaket fra fylkestinget i desember, og det populære tilbudet skal fortsatt videreføres i Surnadal.

Utdanningsløpet for å bli energimontør 

Utdanningsprogrammet innen elektrofag fører fram til et mangfold av yrker innen installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske system.

Vg1 – elektrofag

Vg1 består av grunnopplæring i flere fagfelt:

Automatiseringssystemer
Programfaget automatiseringssystemer omfatter enkle systemer for motorstyringer, reléstyringer, programmerbare logiske styringer og regulering. Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet, mekanisk arbeid og bruk av digitale verktøy.

Data- og elktronikksystemer
Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter enkle systemer for adgangskontroll, alarm, kommunikasjon, databehandling, lyd og bilde. Integrert i programfaget er kommunikasjon, helse, miljø og sikkerhet, entreprenørskap og bruk av standarder og digitale verktøy.

Elenergisystemer
Programfaget elenergisystemer omfatter enkle systemer for lys, varme, produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy.

Vg2 Automatisering

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Vg3 Automatiseringsfaget

Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner. Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av automatiserte systemer. Dette er systemer som benyttes i kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske system.

Les mer om utdanningen inne elektrofag ved Surnadal vidaregåande skole her.