Elavgiften 2018: Elavgiften økes nok en gang

16. januar 2018
Elavgiften
Elavgiften økes også i 2018.

Elavgiften på strøm, også kalt forbruksavgift, ble innført i 1951 og betales på alt forbruk av elektrisk energi. Dette er en av avgiftene som nettselskapene er pålagt å innkreve for det offentlige. Avgiften har vært økt jevnlig, og vi får en ny inflasjonsjustering av elavgiften i 2018.

Utviklingen i elavgiften 2007-2018

Elavgiften har økt kraftig siden 2007

Elavgiften 2018 er i statsbudsjettet satt til 16,58 øre/kWh. Dette utgjør en inflasjonsjustering på 0,26 øre/kWh eller + 1,6 % fra 2017 til 2018. Siden 2007 har avgiften økt med hele 6,35 øre/kWh, noe som utgjør en økning på over 60% totalt (28% inflasjonsjustert).

Avgiftssatser i Statsbudsjettet 2018

Elavgiften bør senkes, ikke økes

Distriktsenergi mener at avgiften bør senkes, ikke økes. Halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossile kilder. Det betyr at økt elavgift medfører økt skattlegging av klimavennlig forbruk. I tillegg kommer økningen etter en rekke tidligere økninger av avgiften. En slik avgiftspolitikk trekker oss ikke i retning av det grønne skiftet. 

Les mer om Distriktsenergi sine synspunkter på distriktsenergi.no.

Har din bedrift krav på elavgift med lavere sats?

Avgift etter en lavere sats, 0,48 øre/kWh, betales av industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon. Lavere sats gjelder dessuten for all næringsvirksomhet i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Elektrisk kraft som leveres til husholdninger, og offentlig forvaltning i de samme områdene, er fritatt denne avgiften.

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Distriktsenergi

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk bidrar Distriktsenergi til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid skal hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Les mer om Distriktsenergi på distriktsenergi.no.