Elavgiften 2019: Reduksjon med 1,00 øre/kWh

14. januar 2019
Elavgiften 2019
Elavgiften 2019 viser en reduksjon for deg som forbruker, for første gang på mange år.

Elavgift på strøm, også kalt forbruksavgift, ble innført i 1951 og betales på alt forbruk av elektrisk energi. Dette er en av avgiftene som nettselskapene er pålagt å innkreve for det offentlige. Avgiften har vært økt jevnlig, i mange år, men for 2019 ble denne satt ned med 1,00 øre/kWh. Elavgiften 2019 er i statsbudsjettet satt til 15,83 øre/kWh. Den reduserte elavgiften tilsvarer ca. 180 kroner for en husholdningskunde.

Avgiftssatser i Statsbudsjettet 2019

Et klart signal i riktig retning

Distriktsenergi er svært opptatt av at de samlede utgifter for sluttkunden i kraft-Norge ikke øker. Da er det en god nyhet at elavgiften blir redusert i 2019. Dersom man ønsker seg et fullelektrifisert samfunn er det viktig at avgiftene på fossilt forbruk er på et annet nivå enn avgiftene på bruk av el. Med en reduksjon i elavgiften gis det denne gang et signal i retning av at man ønsker seg i grønt skifte. Vi håper dette er starten på en fortsatt redusert elavgift kommende år, en avgift som er blitt en ren skatt på bruk av strøm og intet annet, sier Distriksenergi.

Redusert elavgift er også viktig grunnet nettets konkurranseevne. Vi ønsker oss ikke en utvikling der det trekkes i retning av at kundene ønsker å koble seg av nettet fordi nettilknytningen er blitt så dyr at andre alternativer lokker. En slik utvikling vil innebære at det blir færre igjen til å betale for kraftnettet i det spleiselaget som nettleien er.

Distriktsenergi minner om at avgiftene i dag utgjør mer enn 50 % av nettleien.

Les mer om Distriktsenergi sine synspunkter på distriktsenergi.no.

Redusert sats – økning fra 0,48 øre/kWh til 0,50 øre/kWh.

Avgift etter redusert sats, 0,50 øre/kWh, betales av industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon. Lavere sats gjelder dessuten for all næringsvirksomhet i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Elektrisk kraft som leveres til husholdninger, og offentlig forvaltning i de samme områdene, er fritatt denne avgiften.

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Distriktsenergi

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk bidrar Distriktsenergi til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid skal hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Les mer om Distriktsenergi på distriktsenergi.no.