eFaktura blir enda enklere

17. desember 2021
Månedsfaktura - oktober

eFakturatjenesten tilbys i nettbank eller mobil betalingsapp (for eks. Vipps eller mobilbank), løsninger som også ofte kalles «Betalingsflate». Når tjenesten omtales i markedet, så benytter noen banker gjerne «Alltid eFaktura», «eFaktura fra alle» eller liknende, men her bruker vi «Ja takk til alle».

eFaktura tjenesten gjør at du enkelt kan få regninger fra alle eFakturautstedere du har avtalt kjøp av varer og tjenester fra dersom du har “Ja takk til alle” på en betalingsflate som tilbyr eFaktura. Du mottar eFaktura i en dine betalingsflater og de må godkjennes eller slettes der.

Formidlingen av eFaktura fungerer på samme måte som tidligere. Endringen 1. desember 2021 består i at du slipper å inngå eFaktura-avtale med fakturautstedere enkeltvis. Du vil nå få tilsendt regninger fra alle leverandører som kan sende eFaktura når du har avtale om eFaktura og har gitt “Ja takk til alle” samtykke. Og husk at du vil alltid kunne reservere deg mot de eFakturautstederne du ikke ønsker eFakturakrav fra.

Endringen betyr:

  • Du må velge «»Ja takk til alle» i din betalingsflate. Da vil du kunne få eFaktura fra alle fakturautstedere som tilbyr dette.
  • Har du valgt «Ja takk til alle», kan bedrifter benytte opplysninger den har om deg, som navn og adresse, eventuelt også mobilnummer og epostadresse, til å søke opp din unike eFakturaadresse og sende deg eFaktura.
  • Dersom du har valgt «Ja takk til alle» er det mulig å få første faktura som eFaktura.
  • Med «Ja takk til alle» samtykke vil alle fakturaer bli sendt til den som er registrert som mottaker på fakturaen. Det er ikke lenger mulig at en annen person kan «eie» avtalen om å motta eFaktura fra bestemte utstedere. Dersom du ønsker at en annen skal motta og behandle fakturaen din, må du avtale det direkte med utsteder eller benytte deg av eventuelle fullmakts-tjenester for dette som tilbys i din betalingsflate.
  • Dersom du trekker tilbake samtykket om «Ja takk til alle» ETTER 15. mai 2022, vil alle eFakturaer du mottar stoppes i tjenesten og du vil ikke lenger motta noen eFakturaer.

Det er viktig at du kontrollerer at eFakturaer du mottar i din betalingsflate er i henhold til det du har avtalt med bedriften knyttet til kjøp av en vare eller tjeneste. Er eFakturaen feil eller uberettiget, kan du slette den i betalingsflaten. Som nevnt, det er også mulighet for å reservere seg mot bestemte eFakturautstedere.

Avtale om eFaktura

Du inngår avtale om mottak av eFaktura med din betalingsflate som tilbyr eFaktura. Dersom du ikke har inngått «Ja takk til alle» etter 1. desember 2021, er det viktig å merke seg følgende:
Frem til 15. mai 2022 beholdes som i dag tidligere inngåtte avtaler med bestemte utstederes, selv om du ikke har «Ja takk til alle».
Etter 1. desember 2021 må du ha «Ja takk til alle» samtykke for å motta eFakturaer fra nye utstedere. Velger du å trekke tilbake ditt «Ja takk til alle» samtykke etter 15. mai 2022, vil også tidligere inngåtte avtaler mot bestemte utstedere bli slettet. Du vil da ikke få noen eFakturaer i dine betalingsflater lenger.

Dine ubehandlede eFaktura-krav vises i alle norske betalingsflater du benytter som tilbyr eFaktura.
Dette er mulig fordi din betalingsflate henter informasjon fra bankenes felles avtale- og betalingskravregister. Når kravet er betalt, finner du informasjon om betalingen i den betalingsflaten du har betalt kravet i. Du kan også, dersom betalingsflaten du benytter tilbyr det, be om å få se eFakturakrav du har behandlet i andre betalingsflater.

Det må utveksles noen personopplysninger om deg for at eFaktura-tjenesten skal fungere. Følgende opplysninger om deg blir registrert i bankenes felles avtale- og betalingskravregister:

  • Navn
  • Fødselsnummer/organisasjonsnummer
  • Adresseopplysninger
  • E-post
  • Mobilnummer

Fakturautsteder kan søke på om du har valgt «Ja takk til alle» eller ikke. Bedrifter kan, med ditt navn og adresse som du har oppgitt til bedriften, eventuelt i kombinasjon med epost og mobilnummer om bedriften har dette, søke etter din eFakturaadresse. Bruk av fødselsnummer vil kunne benyttes av de bedrifter som har tillatelse til dette. På dette grunnlag kan da eFaktura sendes til din nettbank eller betalingsflate. Det er viktig at du sikrer at din betalingsflate har registrert dine riktige opplysninger i mottakerregisteret, spesielt da korrekte adresseopplysninger, telefonnummer og epostadresse som er viktige for at utsteder skal kunne finne deg som eFakturamottaker.

Varsling om eFaktura

Betalingsflatene du benytter tilbyr ulike løsninger for varsling. Epostvarsel tilbys som standard og kan administreres i din valgte betalingsflate. Utover dette tilbys varsling både på sms og som en «pop-up- melding» til din mobiltelefon fra de ulike betalingsflatene. Det er i disse flatene de ulike varslingsinnstillingene administreres. Det er viktig, dersom du ikke jevnlig logger inn på dine betalingsflater, at du sørger for å ha en varsling om at du har mottatt eFaktura slik at du kan kontrollerer og behandle disse.

Les mer om eFaktura tjenesten HER