Strøm- og bredbåndsfaktura – oktober

20. oktober 2020

Flere av våre kunder mottok 19. oktober en eller flere fakturaer fra Svorka hvor avsender var Svorka Bredbånd AS. Dette gjelder regninger på strøm og bredbånd.

Grunnen til at avsender av faktura er Svorka Bredbånd AS er at vi har dannet et nytt markedsselskap som heter Svorka AS hvor både bredbånd og strøm ligger under, men vi har brukt det gamle organisasjonsnummeret til Svorka Bredbånd AS. Gammelt navn henger derfor igjen ei stund hos enkelte. 

For å se om mottatte faktura gjelder strøm eller bredbånd er det bare å åpne bilaget og sjekke spesifikasjonene på faktura.