Driftsmelding: Rena

22. januar 2019

Etter oppgradering av sender på Rena har vi fått tilbakemeldinger fra kunder med fast IP som opplever utfordringer med bredbånd.

Kunder som er tilknyttet sendere som mates fra Rena vil også kunne oppleve tilsvarende problemer.

Det jobbes med feilsøking og retting.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.