Brudd på Bredbånds- og TV-leveranse

6. juli 2022

Enkelte av våre fiberkunder som får signaler fra vår sentral på Blåsmo opplever brudd på bredbånds- og TV-leveranse. Feilsøking pågår.

OPPDATERING kl. 08:32: Feil er rettet, og alle kunder skal ha fått tilbake bredbånds- og TV-signalene.