Driftsmeldinger

Svorka

Feil på TV-leveranse

Flere av våre kunder opplever problemer med TV-leveransen via Telia. Dette skyldes en felles feil, ...