Svorka

Offentlig støttede prosjekter

Vi bygger ut en del områder hvor det gis offentlig tilskudd til utbygging av bredbånd, og hvor det ellers ikke ville skjedd kommersielt. Prosjektene kan også  omfatter hytter og fritidsboliger som ikke dekkes av tilskuddsordningen, men som kan bygges ut etter utbyggers eget ønske. Området skal bygges primært ut med fiberbredbånd (FTTH). Så snart du som kunde er koblet opp til fiber, vil du imidlertid være klar til å ta i bruk morgendagens kommunikasjonsløsning i ditt hjem.

Informasjon om saksgangen

Etter fattet vedtak om tilskudd til utbygging av bredbånd og etablering av bredbåndstjenester, vil planleggingen og gjennomføringen starte.

Planlegging

Vi samarbeider med lokale entreprenører og kommunen for å finne den beste løsningen for vår fiberutbygging. Valg av trasé vil baseres på hva som er mest hensiktsmessig, men i dialog med eventuelt berørte parter.

Utbygging

Svorka vil bygge ut fiber ved å grave ned fiberlinjer fra vår sentrale fiber (stamlinje) og ut til husstandene. Det tilhører sjeldenhetene at vi henger opp fiber i luft. Dette vil kun bli gjort ved ekstremtilfeller (eks. i svært bratt terreng eller ved mye fjell i grunnen). Svorka vil kontakte deg før vi fører frem fiber til din bolig. Vi ønsker dine innspill på hvor det er mest hensiktsmessig at fiberen kommer inn på boligen.

Installasjon/oppkobling

I etterkant av utbygging, vil det bli blåst inn fiber til husstandene i de ulike feltene. Når fiber er blåst og skjøtet, vil din husstand være klar for installasjon. Dette blir gjort når det meste av arbeidet i ditt nærområde er ferdigstilt. Du kan imidlertid ikke ta i bruk tjenestene på fiber før de kobles opp. Du vil bli kontaktet av en montør som avtaler dato for selve innendørsinstallasjonen. Det monteres en koblingsboks på ytterveggen din, der fiberrøret treffer huset. Deretter legges fiberkabel fra denne og frem til innendørs modem. 

Informasjon 

Vi vil sørge for at du får tilsendt nyttig informasjon underveis i prosessen.
Informasjon vil bli gitt via ulike kanaler (eks. pr. telefon, e-post og/eller sms).

Vi ønsker deg velkommen som fiberkunde!

Kundeservice:

Ta kontakt med våre hyggelige kundebehandlere på tlf. 97 91 22 22 eller send en epost til kunde@svorka.no

Åpningstider
Mandag-fredag: 08.00 – 19.00
Helg og helligdager: 10.00 – 14.00

Hovedkontor:
Svorka AS
Svartvassvegen 6
6650 Surnadal

Vi hører gjerne fra deg!

Vedtak om utbygging

Informasjon om vedtatt utbygging i et område, vil bli publisert til aktuelle kunder.

Stamfiber vil bli planlagt, og det vil fortløpende bli bygge infrastruktur så snart vedtak om utbygging blir fattet. Ytterligere informasjon om fremdrift vil bli formidlet til kunde etter hvert som utbygging starter i de ulike feltene. Alle kunder vil bli kontaktet i forkant for avklaringer omkring graving og valg av trasé. 

Vi gleder oss til å få deg som fiberkunde!

Klikk her for oversikt over offentlig støttede prosjekter 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til oss.

Priser og bestilling

Etableringskostnad – vurderes i hvert enkelt tilfelle
Normal etableringskostnad for fiber- og fibertjenester er inntil kr 15.000,-
Gjennom det offentlige tilskuddet kan etableringskostnaden bli noe redusert.

Svorka kan tilby ulike pakker med fiber og TV. 
Les mer om våre produkter her.

Våre standardvilkår finner du i bestillingsskjemaet.

BESTILL

Grossisttilgang

Andre leverandører kan tilby sine tjenester i offentlige støttede prosjekter mot linjeleie i henhold til NKOMs prisveileder for grossisttilgang