Svorka tildelt bredbåndsprisen som beste regionale bredbåndsselskap

24. oktober 2019
Svorka tildelt Bredbåndprisen 2019
Svorka tildelt pris som beste bredbåndsselskap 2019Svorka har tatt posisjonen som ledende aktør på bredbåndsmarkedet fra Halsa i vest og helt inn mot Trondheim og har skapt gode resultater

Under bransjekonferansen «Telecom World» som ble arrangert i Bergen, ble Svorka tildelt prisen som beste regionale bredbåndsselskap i 2019. – Bredbåndsprisen er en skikkelig fjær i hatten og en flott anerkjennelse for at Svorka de siste årene har bygd ut fiber til, ja bokstavelig talt, den store gullmedalje. Vi har tatt posisjonen som ledende aktør på bredbåndsmarkedet fra Halsa i vest og helt inn mot Trondheim og har skapt gode resultater. Nå skal vi fortsette jobben med fiberutbygging til enda flere og sikre fortsatt vekst, sier daglig leder Håkon Solvik i Svorka Bredbånd.

Sterk vekst kombinert med gode resultater

Svorka har de siste årene klart å kombinere sterk vekst med å levere gode resultater. Bredbånd hadde i 2018 en EBITDA-margin på 44 %, omsetningsvekst på 28 % og en resultatgrad på 23 %. Resultatene plasserer Svorka i toppen i Norge både når det gjelder lønnsomhet og prosentvis vekst i antall bredbåndskunder. – Vi har arbeidet målrettet for å utvikle Svorka gjennom prosjektet «Svorka 2020» siden 2014. Prisen er en annerkjennelse for den jobben alle ansatte i Svorka har gjort gjennom prosjektet, sier adm. dir. Halvard Fjeldvær i Svorka.

Betydelig kundevekst

De siste årene har Svorka utvidet markedsområdet til bl.a. Meldal, Orkdal, Skaun, Klett og Byneset, og har hatt en betydelig kundevekst gjennom satsingen på bredbånd.
Svorka investerer i størrelsesorden 80 millioner per år, og bredbånd utgjør en betydelig del av investeringene. Innenfor bredbånd har kundeantallet økt med i overkant av 1.000 kunder per år. Ambisjonen er å fortsette veksten de neste årene. Svorka arbeider også med konsepter som skal gi kundene våre bedre flyt i det moderne hjemmet. Det skal gi oss flere og mer fornøyde kunder. – Svorka har vært gjennom en betydelig vekstperiode. I løpet av de siste fem årene har kundeantallet økt med 70 prosent, og i dag har Svorka 14.000 kunder, sier adm. dir. Halvard Fjeldvær i Svorka.

Juryens begrunnelse for tildeling av bredbåndsprisen til Svorka

Juryen vurderer økonomi, kundeutvikling, dekningsgrad og saker som er kommet opp i Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon.
Årets vinner gjør det veldig bra på alle disse parameterne, og har gjort det bra i lang tid. Juryen har også lagt merke til følgende:
• i sitt nedslagsfelt på Nordmøre har årets vinner dekket alle sine kommuner med fiber på en kostnadseffektiv måte
• årets vinner har også bygd mye nett utenfor sine kjerneområder og klart seg meget bra i en tøff konkurranse med sterke nasjonale aktører
• årets vinner har økonomiske resultater som gjør at begrepet «smådriftsfordeler» blir meningsfullt
• årets vinner har også god radiokompetanse som kan bli verdifullt når den såkalte bredbåndsgarantien skal innføres

Bredbåndsprisen deles ut av Telecom Revy

Telecom Revy er et nettsted og en konferansearrangør for telebransjen i Norge. Telecom Revy utmerker seg med grundig dekning av aktørene i norsk telebransje, utviklingen innen kommunikasjonsteknologi og -tjenester, teleregulering og andre faktorer som påvirker rammebetingelsene og utviklingen for telemarkedet.