Bekymret for høye strømpriser? Det lønner seg å se på eget forbruk

5. juni 2019
Høye strømpriser
Bekymret for høye strømpriser? Svingninger i strømmarkedet påvirker hva du betaler.

Bekymret for høye strømpriser? Til syvende og sist er det et svingende strømmarked som bestemmer hva du betaler pr. kilowattime strøm, noe som kanskje ikke oppleves som særlig oppløftende. Husk derfor at det smarteste trekket ditt er å redusere eget strømforbruk, og at det kan ha stor betydning for strømregningen.

Er du klar over hvilke faktorer som har størst innvirkning på strømprisen?

Svingninger i strømmarkedet påvirker hva du betaler

Nord Pool er navnet på den nordiske kraftbørsen, hvor Svorka og andre strømleverandører kjøper strømmen. Strømprisene på kraftbørsen bestemmes av hvor mye strøm som kan produseres (tilbud) og hvor stort behovet er for strøm (etterspørsel). Dette fører til at strømprisene går opp når det brukes mye strøm, og de går ned når det brukes lite strøm. Det er med andre ord et svingende strømmarked som styrer hva du til syvende og sist betaler per kilowattime. 

Men hva er det som får oss til å bruke mer eller mindre strøm?

Været en sentral faktor

Det vi bruker aller mest strøm på i Norge er oppvarming. Derfor bruker vi mer strøm når det er kaldt, og mindre strøm når det er varmt. Og ettersom det er tilbud og etterspørsel som avgjør prisene, blir strømmen billigere når det er varmt og dyrere når det er kaldt. I perioder hvor været er kaldt kan vi derfor oppleve at media hauser opp situasjonen med overskrifter som «strømprisene til himmels» og «nå blir det dyrt å ikke fryse».

Været påvirker også hvor mye strøm som kan produseres, da det nordiske strømmarkedet for det meste forsynes av vannkraft. Mange av vannkraftverkene har store vannmagasiner der de kan lagre vann frem til det er behov for å produsere strøm. Magasinene fungerer nesten som et batteri, der energi kan lagres til det er behov for den. Mye regn fører til at magasinene fylles opp, og da blir strømmen normalt billigere. Får vi derimot en tørr høst etterfulgt av en kald vinter kan det gi høye strømpriser. Årsaken er at det blir lite vann i magasinene, samtidig som vi må bruke ekstra mye strøm til oppvarming. En snøfattig vinter med lite tilsig utover våren, kan også være med å holde strømprisen høy.

Påvirkning utenfra

Strømprisen er også avhengig av overføringsforholdene mellom områder og land internt i Norden, og mellom Norden og resten av Europa. Når etterspørselen etter strøm i Norge blir større enn det vi selv klarer å produsere i vannkraftverkene våre, er vi avhengige av å importere strøm fra andre europeiske land for å kunne dekke etterspørselen. Det gjør at våre priser blir påvirket av deres priser – som igjen blir påvirket av deres vær, tilbud og etterspørsel, type strømproduksjon osv.

Prioriter å redusere forbruk

Fortvil ikke, for selv om du ikke kan påvirke prisen kan du selv styre hvor mange kilowattimer du bruker. Når det varsles om høye strømpriser er det selvfølgelig fristende å skru av alt som bruker strøm. Dette er ikke nødvendigvis den mest behagelige løsningen. Det beste rådet er at du heller bør gjøre enkle grep som reduserer strømforbruket gjennom året, istedenfor å legge ned forbud mot lys og varme i våre kaldeste perioder.

Her finner du våre beste strømsparetips.

Skulle du ønske ytterligere råd og tips må du gjerne ta kontakt med oss.