Årsrapport 2021

22. juni 2022
Årsrapport 2021

Svorka i vekst

I 2021 har vi hatt tidenes vekst for Svorka med i overkant av 2.000 nye fiberkunder. Vi har kommet lengre i prosjektet Svorka 2025 med
lansering av nye tjenester som ladere for elbil og solcelleanlegg til våre kunder. Vi har arbeidet for bedre kundeløsninger, noe kundene vil merke i løpet av 2022.

Det skjedde en stor endring i kraftmarkedet i 2021, der vi for første gang opplevde store forskjeller i pris mellom de ulike prisområdene i Norge. For vår del har det betydd at sikringsinstrumentet som skal gi forutsigbar pris på vår kraftproduksjon, ble en stor risiko, og vi fikk et betydelig tap på sikringskontraktene i 2021.

Vi gikk over til Telia som TVleverandør for våre kunder. Det har gitt oss noen utfordringer, men vi har tro på at denne tjenesten skal bli betydelig bedre i løpet av 2022.

På tross av store tap på sikringskontraktene innenfor kraftproduksjon, leverte Svorka et av de beste økonomiske resultatene, og det skyldes at vi de siste årene har styrket oss som selskap. Vi har vokst betydelig i antall kunder og geografisk utstrekning. Vi nærmer oss 12.000 kunder på bredbånd, og totalt har vi nå nærmere 15.000 unike kunder.
Det betyr at vi har doblet kundeporteføljen de siste sju årene. Vi har styrket oss som selskap, men vi er også inne i en tid med strukturendringer innenfor vår bransje. Her må vi følge våkent med og tilpasse og posisjonere oss for fremtiden.

Les hele Svorkas årsrapport for 2021 her