Årsrapport 2020

24. juni 2021
DJI_0168_WEB
Svorka sitt hovedkontor på Skei

Svorkas årsrapport for 2020 er klar og viser et årsresultat på MNOK 31. Dette er et resultat som kommer eierkommunene Surnadal, Rindal og Halsa til gode i form av arbeidsplasser, skatt, utbytte og lokal støtte til lag og foreninger. Selskapet har blikket rettet mot fremtiden, og tar nå viktige grep for å sikre vekst også på sikt.

– Svorka er kanskje den største investoren på Indre Nordmøre. Vi har investert nærmere MNOK 230 de siste tre årene. Gjennom våre investeringer skaper Svorka sine ansatte verdier for lokalsamfunnet og våre eiere. I et normalår kjøper vi varer og tjenester fra det lokale næringslivet for MNOK 40-50, og vi bidrar med lokale sponsormidler på inntil MNOK 1 per år. Svorka er et viktig selskap for å skape vekst og utvikling i vår region. Tusen takk til våre samarbeidspartnere og kunder som velger Svorka, sier administrerende direktør i Svorka, Halvard Fjeldvær.

Les hele Svorkas årsapport for 2020 her