Årets julegave fra Svorka går til MOT Surnadal

13. desember 2018
Årets julegave til MOT Surnadal
Årets julegave til MOT Surnadal

Svorka har i flere år gitt en pengegave til et allmennyttig formål i stedet for julegaver til leverandører og samarbeidspartnere. I 2018 har vi valgt å gi vår gave på kr 10.000,- til MOT Surnadal, for deres innsats for å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle.

Hvorfor ble MOT startet?

Motivasjonen for å etablere MOT-konseptet i 1997 var et sterkt ønske om å bidra positivt til mange av de utfordringene som samfunnet vårt står ovenfor; rusmisbruk, vold, kriminalitet, mobbing, psykiske vansker og utenforskap. MOTs overbevisning er at å styrke ungdoms robusthet og mot er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.

Hvordan skal MOT oppnå dette?

MOT skal styrke ungdoms robusthet og mot gjennom et forebyggende livsmestringsprogram i skolen, for å bygge et varmere og tryggere samfunn for oss alle. I MOT er det tre grunnleggende verdier som skal hjelpe til på vegen mot dette viktige målet: MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei.

MOT-programmet

MOTs viktigste innsatsområder er MOTs program. MOT inngår partnerskap med ungdomsskoler, videregående skoler og kommuner rundt om i hele landet, deriblant i Surnadal.

MOTs program:

  • Kommunen som samfunnsbygger
  • Skolen som samfunnsbygger
  • Robust ungdom 12-16 (ungdomsskole)
  • Robust ungdom 16-25 (Videregående skole)

Les mer om MOT på  www.mot.no

Betyr mye for MOT i Surnadal

Salgs- og markedssjef Janne Rangnes overrakte årets julegave fra Svorka til MOT-koordinator Eva Sæterbø og MOT-representantene Amund Phil Strand og Sindre Humberset.

– Denne gaven utgjør virkelig en stor forskjell for oss, sier Eva Sæterbø. 10.000 kroner monner svært godt i arbeidet som MOT gjør i Surnadal.

MOT i Surnadal jobber på mange arenaer sammen med ungdommene. De har blant annet 12 årlige samlinger på skolene. Disse samlingene tar for seg viktige tema, som å motivere ungdommene til å ta egne valg. Ungdommene får skryt for engasjementet de viser når det kommer til arbeidet med MOT.

Vi ønsker MOT Surnadal fortsatt lykke til med det viktige arbeidet de gjør for lokal ungdom.