Alt på en faktura

7. september 2016
Toppbanner_altpåenfaktura

Tidligere var det kun nettselskaper og strømleverandører i samme selskap som kunne tilby nettleie og strøm på felles faktura. En forskriftsendring med virkning fra 1. september gjør at alle strømleverandører nå kan inngå avtale med nettselskapene om å samle strømkostnadene på én faktura.

Gjennomfakturering

Nettselskapene har monopol i sine områder og nettleien reguleres derfor strengt av myndighetene.
Den nye ordningen vil derfor ikke medføre noen endringer i nettleien, men innebærer at nettselskapene gir kundens valgte strømleverandør tilgang til netteleiefakturaen, slik at strømleverandøren kan sende én faktura som inneholder både nettleie og strøm. Først og fremst innebærer dette at det blir enklere for kundene, som slipper å forholde seg til to forskjellige selskaper.

Kan jeg få alt på én faktura?

Forutsetningen for at du skal kunne kreve én faktura er at netteieren i området der du bor tilbyr gjennomfakturering til kundene i eget nettområde. Dersom det er tilfelle må netteier tilby gjennomfakturering til alle andre også – dersom strømleverandøren din krever dette.

Når kan jeg få alt på én faktura?

Mange strømleverandører er i ferd med å inngå avtale med nettselskaper over hele landet om å tilby kundene felles faktura. Kundene vil bli varslet av strømleverandøren senest én måned før ordningen iverksettes. På grunn av kø hos systemleverandørene for å få bistand til å gjennomføre de nødvendige endringene kan det fortsatt ta noe tid før alle selskaper har mulighet til å tilby løsningen.

Ønsker du alt på én faktura?

Ta kontakt med strømleverandøren din og hør om det er mulig for deg, og hvor fort du kan få det.