8 nye bedrifter tas ut i streik

6. oktober 2016
Svorka

EL og IT har tatt ut 8 nye energibedrifter med til sammen 156 ansatte ut i streik. Totalt vil 38 energibedrifter og 694 ansatte være i streik fra arbeidsdagens start tirsdag 11. oktober.

De 8 nye energibedriftene som har mottatt plassfratredelse er:

  • Hallingdal Kraftnett AS – 24 ansatte

  • Hardanger Energi – 17 ansatte

  • Voss Energi AS – 22 ansatte

  • Stranda Energi AS – 9 ansatte

  • Selbu Energiverk AS – 9 ansatte

  • Nord-Salten Kraft As – 27 ansatte

  • Ymber AS – 29 ansatte

  • Luostejok Kraftlag SA – 19 ansatte

Partene i Energiavtale I har fortsatt ikke kommet til enighet i tariffoppgjøret i energisektoren. 30 energiselskaper og over 500 ansatte er så langt i streik, deriblant 18 ansatte i Svorka.

Svorka har så langt ikke opplevd noen alvorlige hendelser i forbindelse med den pågående streiken.